top of page
FFAB Gwyn.png

FFILMIAU AM BYTH

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
About
31fd62e7-889d-4916-bcbd-b94ef402dd1a.JPG

Amdanom ni

WINNER_Badge.png

AM FFAB

Rydym yn fideograffwyr sydd yn angerddol am wneud ffilmiau ac wedi ennill gwobrau am ein gwaith. Ein nôd ydi gwneud eich diwrnod mor braf ac hamddenol ag sydd yn bosib. Rydym wedi ein lleoli yng Ngwynedd, Gogledd Cymru ond yn teithio o amgylch y DU a Gogledd Iwerddon ac yn gallu cyfathrebu yn y Gymraeg a’r Saesneg. Rydym yn bartneriaid mewn bywyd ac yn ein busnes. Pan ddown i gofnodi eich diwrnod, rydym yn anelu i fod mor ddirgel â phosibl wrth ddal eich eiliadau cofiadwy ar ffilm. Ni allwn aros i gwrdd â chyplau hyfryd ac rydym yn edrych ymlaen i fod yn rhan o'ch diwrnod arbennig!

 

RYDYM YN CREDU

Rydyn ni eisiau gwneud i chi chwerthin, ac fe ddaw atgofion gwych pan fyddwch chi wedi ymlacio fel y gallwn ddal gwir emosiynau eich diwrnod.

Dim byd cawslyd, dim byd ffug.

Dim ond chi.

Owain a Caoimhe xx

VIDEOS
Mared & Chris | Deiniolen
Siwan & Ieuan | Corwen
Elan & Emyr | Capel Bwlan & Henblas
Keren & Rob | Tros yr Afon
Terri & Rhys | Eglwys St Cyngar & Carreg Brân
Cari & Iwan | Llanerchymedd
Ffion & Dominic | Bron Eifion Hotel
Aled & Rachel | Celtic Royal
IMG_7506-3.jpg

PECYNAU

£600

SAFFIR

HANNER DIWRNOD O FFILMIO

Hanner diwrnod o ffilmio

Dau fideograffydd

Fideo hyd cân

Fideo Uchafbwyntiau

USB personol a

Blwch Set

Y briodferch yn paratoi

Y priodfab yn paratoi

Y seremoni

Sesiwn 1 awr yn dilyn y seremoni

Yr areithiau (ar gais)

£850 - £1000

DIWRNOD LLAWN O FFILMIO

RHUDDEM

Diwrnod llawn o ffilmio

Dau fideograffydd

Hyd at dri chamera

Fideo Uchafbwyntiau

Ffilm Priodas 1 Awr

USB personol a

Blwch Set

Y briodferch yn paratoi

Y priodfab yn paratoi

Cyrraedd y seremoni 

Y seremoni

Sesiwn 1 awr yn dilyn y seremoni 

Yr areithiau

Y ddawns gyntaf

Ffilmio hyd nes yr ydych yn dymuno

DIWRNOD LLAWN O FFILMIO

£1100 - £1250

DIEMWNT

Diwrnod llawn o ffilmio

Dau fideograffydd

Hyd at dri Camera

Fideo Uchafbwyntiau

1 Awr

Ffilm Priodas

Areithiau yn llawn

Gwasanaeth yn llawn

USB personol a

Blwch Set

Y briodferch yn paratoi

Y priodfab yn paratoi

Cyrraedd y seremoni 

Y seremoni

Sesiwn 1 awr yn dilyn y seremoni 

Yr areithiau

Y ddawns gyntaf

Ffilmio hyd nes yr ydych yn dymuno

Ail ddiwrnod o ffilmio yn eich lleoliad perffaith ar gyfer eich stori garu

PACKAGES

Methu dod o hyd i'r hyn yr ydych yn chwilio amdano?
Cysylltwch â ni nawr i drefnu eich pecyn priodas pwrpasol.

TESTIMONIALS
FFion & Dominic 2.png

Ddim yn gwybod lle i ddechrau gyda y gwasanaeth wnaethom dderbyn gan Owain a Caoimhe- jyst amazing.

Roedd Owain a Caoimhe yn wych or pwynt wnaethom bwcio nhw ar gyfer dal ein diwrnod priodas ar fideo. Nid yn unig bod nhw pobl cyfillgar, mwy na barod i helpu/mynd allan oi ffordd i wneud yn siwr bod ni yn hapus gyda popeth ond oedd safon y gwaith yn arbennig iawn. Mi cawsom 3 cyfarfod gyda nhw er mwyn gael y final details yn ei le a mi wnaethom ddod allan oi ffordd noson cyn y priodas i gyfarfod ni yn y lleoliad i ni gael egluro a mynd drwy y trefniadau gyda nhw. Erbyn gweld oedd mhw wedi bod wrthi noson cyn yn gael clips or grounds (cyn y prysurdeb ceir etc ar y diwrnod priodas) a doeddwn ddim hyd yn oed yn gwybod hyn- hyn jyst dangos bod nhw wir yna ac eisiau creu y fideo gorau boisb yw ei cwsmeriaid ac dio ddim ond yn busnas ganddom, mae nhw wir yn mwynhau.
Roeddwn wedi rhoi rhestr bach o pethau fyswn yn gobeithio gael yn y fideo a mi oedd bob un o rhain wedi gael ei gynnwys mewn ffordd oedd ddim yn forced a jyst wedi gael ei ddal yn naturiol ar y diwrnod felly hapus iawn :)

Ar y diwrnod doedd chi ddim yn teimlo bod rhywun yn eich gwynab chi, rhan fwyaf or amser doeddwn ddim yn gwybod bod nhw o gwmpas sydd yn adlewyrchu yn y fideo rydym wedi dderbyn! Jyst hollol amazing!

Roedd y gwasanaeth ar ol y priodas dim llai ganddynt, mae y USB yn dod mewn bocs o ansawdd arbennig ac bob darn wedi ei personoli i ni fel cwpl sydd yn neis i gadw. Ac roedd y cyfathrebiad ganddynt ar ol hefyd dal jyst mor cynorthwyol.

Roedd pawb yn y priodas yn canmol nhw a faint o gyfeillgar oedd nhw felly doedd o ddim yn teimlo oedd nhw yno i neud job, ond fel bod nhw rhan or briodas.

Byswn wir yn awgrymu Owain a Caoimhe i rhyw achlysur os ydych eisiau rhywun dal eich diwrnod ar fideo i chi- byddaf yn bendant yn ei defnyddio eto i achlysuron eraill ac yn parhau i awgrumu i bawb!

Diolch mawr eto!

Ffion & Dominic xxx

Elen & Gethin

bottom of page